rok: 2012
stavba: Bytový dom BD 13
funkcia: bytový dom
úroveň: štúdia
miesto: typový projekt
realizované: ukončená štúdia
Typový projekt bytového domu s 13 nájomnými bytmi. Navrhnutý aby spĺňal požiadavky na 30%-nú dotáciu zo ŠFRB. Zastavaná plocha 256 m², jednoduchý konštrukčný systém a logická dispozícia zabezpečujú zníženie nákladov na výstavbu. Bytový dom obsahuje 2 troj-izbové, 9 dvoj-izbových a 2 jedno-izbové byty, centrálnu kotolňu, kočikáreň a pre každý byt pivničnú kobku.