rok: 2011
stavba: Chata, prestavba
funkcia: prechodné bývanie
úroveň: štúdia
miesto: Štiavnické Bane
stav: ukončená štúdia
Investor mal požiadavku na prestavbu chaty s novým využitím podkrovia pri zachovaní pôvodného výrazu stavby. Kamenné steny existujúcej stavby boli v dobrom technickom stave, ale konštrukcia krovu ako aj krytina v zlom. Taktiež využitie podkrovia bolo obmedzené len na sklady so zlým prístupom pomocou rebríka. Návrh počíta s miernym zdvihnutím pomúrnice, novej konštrukcie krovu, krytiny, riešením nového schodiska a celkovým zobytnením podkrovia. Vďaka prestavbe je možné zvýšiť kapacitu ubytovaných ako aj doplniť miestnosť pracovne.