rok: 2010
stavba: Hotel **** Olympic Park
funkcia: hotel, wellness
úroveň: diplomový projekt, súťaž
miesto: Berlín, Nemecko
konzultant: Ing.arch.Andráš PhD.
Zadanie architektonickej súťaže SCHINDLER AWARD 2010 bolo navrhnúť formu ubytovanie vyššej úrovni pre prevažne zdravotne postihnutých športovcov v časti olympijského areálu. Budova pozostáva z hlavnej dvojpodlažnej hmoty v ktorej sú umiestnené všetky požadované prevádzky, wellness časť a kongresová časť. Ubytovanie je navrhnuté v troch postupne gradujúcich hmotách vytvárajúcich svojou orientáciou átriový priestor. Architektonický výraz komunikuje s celkovou koncepciou olympijského parku a spája dva rozdielne architektonické prúdy v Berlíne.