rok: 2011
stavba: Kvetinárstvo
funkcia: občianska vybavenosť
úroveň: projekt pre SP
miesto: Hliník nad Hronom
stav: realizované
Novostavba kvetinárstva sa nachádza na okraji námestia v blízkosti kostola Sv.Martina a súsošia Kalvária v pamiatkovo chránenej zóne obce Hliník nad Hronom. Stavba je navrhnutá aby v okolí pôsobila akcentujúco ale zároveň nenarúšala prirodzenú dominanciu kostola a súsošia.  Výrazným architektonickým prvkom je presklená juhozápadná fasáda s exteriérovými slanolamami. Konštrukčne sa jedná o kombináciu dreveného skeletu a drevenej rámovej konštrukcie.