rok: 2011
stavba: Lodenica, prestavba
funkcia: šport a rekreácia
úroveň: štúdia
miesto: Hliník nad Hronom
stav: ukončená štúdia
Budova lodenice sa nachádza v obci Hliník nad Hronom na brehu rieky Hron. Existujúca stavba je v zlom technickom stave a v jej dnešnej podobe nespĺňa nároky návštevníkov ani členov klubu vodných športov. Návrh počíta s rozšírením platformy a doplnením ďalšej funkcie. Okrem funkcie športovej a skladovej je navrhnutá aj funkcia rekreačná vo forme grillu, sedení a priležitostného baru. Navrhnutá prestavba lodenice má pomôcť oživiť územie a zvýšiť kvalitu vybavenosti rekreačnej zóny obce. Štúdia bola vypracovaná v spolupráci s: Ing.arch. Michal Krátky