rok: 2008
stavba: Polyfunkčná budova
funkcia: administratíva, služby
úroveň: bakalársky projekt
miesto: Petržalka
konzultant: Ing.arch.Schleicher PhD.
Objekt Polyfunkčnej budovy svojím tvarom a použitými materiálmi sleduje trend moderných architektúry polyfunkčných stavieb. Cieľom je vytvoriť komfortné a príjemné pracovné prostredie. Dominantou budovy bude presklenná nárožná konštrukcia so slnolamami, ktorá objekt odlišuje od okolitej zástavby, ale zároveň vytvára priestor pre rozvoj ďalšej modernej architektúry v danej lokalite.