Predajňa strojárenských výrobkov

Predajňa strojárenských výrobkovPredajňa strojárenských výrobkovPredajňa strojárenských výrobkovPredajňa strojárenských výrobkovPredajňa strojárenských výrobkovPredajňa strojárenských výrobkovPredajňa strojárenských výrobkovPredajňa strojárenských výrobkovPredajňa strojárenských výrobkov

rok: 2011
stavba: Predajňa strojár. výrobkov
funkcia: občianska vybavenosť
úroveň: štúdia
miesto: Žiar nad Hronom
stav: ukončená štúdia
Predajňa strojárenských výrobkov je navrhnutá v Žiari nad Hronom pri hlavnom dopravnom ťahu v priemyselnej zóne. Svojim zameraním ako aj polohou bola stavba predurčená mať priemyslený, industriálny dizajn. Požiadavky na dispozíciu pozostávali predovšetkým z veľkého priestoru predajne, menšieho zázemia a garáže. Konštrukčne sa jedná o oceľovú halu s výplňou z izolačných panelov. Farebnosť výchádza z kombinácie farieb typických pre firmu investora.