rok: 2012
stavba: Prestavba RD s prístavbou
funkcia: rodinný dom
úroveň: projekt pre SP
miesto: Revištské Podzámčie
stav: prebieha realizácia
Východiskovou situáciou v tomto prípade bola existujúca stavba takmer 100 ročného rodinného domu, ktorý nespĺňal požiadavky investora na trvalé bývanie. Riešením bolo pristavanie nového objektu s doplnkovým využitím existujúceho objektu na nebytové priestory. Investor mal hrubú predstavu o architektúre tejto stavby ako aj o dispozícii. Dispozícia bola upravená na čo možno najväčšiu využitelnosť pri maximálnom znížení nákladov na inžienierske siete, vnútorné rozvody a stavebný materiál.