rok: 2012
stavba: novostavba RD
funkcia: rodinný dom
úroveň: projekt pre SP
miesto: Veľká hradná, okres:TN
stav: prebieha realizácia
Novostavba sa nachádza na pozemku s relatívne veľkým prevýšením. Preto sme po dohode s investorom uvážili že bude lepšie stavbu vertikálne členiť a umiestniť požadovanú dvojgaráž pod úroveň terénu. Priamo na teréne sa nachádza denná zóna. Nočná zóna je umiestnená na garážou čo pomohlo celkovej hmotovej skladbe objektu, ako aj využitiu pozemku na záhradu miesto nadmerného zastavania. Konštrukčne sa jedná o kombináciu ŽB v 1.PP a pórobetónových tvárnic na 1.NP. Konštrukcia strechy vzhľadom na svoj nízky sklon je riešená drevenými väzníkmi.