rok: 2009
stavba: SSF Centre
funkcia: krytá plaváreň, wellness
úroveň: ateliér II, inž.štúdium
miesto: Bratislava
konzultant: Ing.arch.Csellágh PhD.
Objekt je navrhovaný ako dominantný solitér zvýrazňujúci vstup do novovytvoreného územia. Tvar a orientácia pozemku jasne stanovila základný tvar objektu. Architektúra navrhovanej budovy je poňatá ako dynamická kompozícia postupne sa dvíhajúca z roviny. Do veľkej miery je výsledný tvar ako aj výtvarné riešenie ovplyvnené nosnou konštrukciou, ktorú som sa vedome snažil vytiahnuť na povrch aby tak vynikla a bola nositeľom celkového výrazu.