rok: 2012
stavba: Terasa kaviarne
funkcia: terasa
úroveň: štúdia
miesto: Žiar nad Hronom
stav: ukončená štúdia
Stavba terasy slúži na celoročné rozšírenie kapacity kaviarne. V lete ako otvorená terasa, v zime ako uzavretá zimná záhrada. Otvorenosť resp. uzavretosť zabezpečujú posuvné okenné tabule na čelnej fasáde. Predsadená časť čelnej fasády slúži ako reklamný priestor a zároveň ako optická bariéra, keďže popred fasádu vedie pešia aj cestná komunikácia. Konštrukčne sa jedná o drevenú skleletovú konštrukciu na nosnom oceľovom rošte s pultovou strechou. Farebné riešenie vychádza z interiéru kaviarne. Zámer bol tieto dva priestory čo možno najviac zosúladiť.