Formulár
Kontaktné údaje

Ing. arch. Matej Brašeň
Adresa: J.Švermu 406
96601 Hliník nad Hronom
Prechodne: Fedákova 20
841 02 Bratislava 42
email: info@mbarch.sk
telefón: +421907850876

Fakturačné údaje

Ing. arch. Matej Brašeň
Adresa: J.Švermu 406
96601 Hliník nad Hronom
IČO: 44699247
DIČ: 1076048963
Číslo účtu: 2926840061/1100