Ing. arch. Matej Brašeň

Vzdelanie

vysokoškolské II.stupňa

2004 – 2010 STU/Fakulta architektúry
Bratislava
Odbor/špecializácia:
Architektúra a urbanizmus

2000 – 2004 Gymnázium
Žiar nad Hronom

doplňujúce informácie o vzdelaní:

Nemecký jazyk – spolu 8 rokov -
4 roky ZŠ, 4 roky gymnázium

Anglický jazyk – spolu 7 rokov -
4 roky gymnázium, 3 roky VŠ

Priebeh zamestnaní

04/2007 – 07/2007
AS Projekting/GRUNT – projektant

07/2007 – 09/2007
Magic Design Henč – projektant

07/2008 – 09/2008
Magic Design Henč – projektant

09/2008 – 01/2009
SPDe – projektant

04/2009 -
SZČO – architekt/projektant