2015 - Rodinný dom R

Kategória: Rodinný dom
Názov stavby: Rodinný dom R
Miesto stavby: Ladomerská Vieska
Rok: 2015

Navrhovaný objekt je jednopodlažný čiastočne podpivničený rodinný dom s plochou strechou. Hmotovo je objekt rozdelený na dve hmoty. Obe hmoty majú plochú strechu.Hlavná hmota pôdorysne pripomína písmeno „U“ k nej je pripojená hmota garáže. Hlavná hmota svojím tvarom vytvára átrium. Átrium tvorí svojím architektonickým riešením akcentujúci prvok stavby. To podporuje a sklené prestrešenie átria ako aj obrys v úrovni atiky plynule prechádzajúci do obrysu vybratia na SV strane fasády. Hlavná hmota má vybratie aj na JZ funkčne riešené ako závetrie vstupu. Menšia hmota garáže plynule nadväzuje na toto vybratie. Hmota svojím kolmým napojením na hlavnú hmotu a pozdĺžnym pôdorysným tvarom pôsobí dynamicky. Dynamiku podporuje aj použitý obklad, predovšetkým jeho horizontálna orientácia. Celková koncepcia návrhu pôsobí jednoducho, zároveň moderne.