2015 - Villa B

Kategória: Rodinný dom
Názov stavby: Villa B
Miesto stavby: Žiar nad Hronom
Rok: 2018

Navrhovaný objekt sa skladá z troch hmôt. Prvá hlavná centrálne umiestnená dvojpodlažná hmota a dve krídelné jednopodlažné hmoty po stranách. Pôdorysný tvar je tvar písmena U vytvárajúci vnútorný priestor nádvoria orientovaného na JZ. Centrálna hmota ako aj ľavé, vačšie krídlo, je orientované svojimi presklennými plochami ako aj umiestením terás do spomínaného nádvoria. Jednoduché hmoty sú architektonicky ako aj z hľadiska dispozičného a technického riešenia doplnené o zapustenia, práve v miestach najväčšieho preslenia resp. východov do exteriéru /na terasy/.V miestach, predovšetkým na 1.NP na centrálnej hmote je navrhnuté ľahké transparentné prestrešenie /markíza/ takmer na celú šírku fasády. Výrazovo komunikujúce so sklenou výplňou zábralia. Ďalšie výrazové prvky tohto štýlu sú použité ako pergoly na 2.NP. Výraz SZ a SV fasád je striedmejší, či už z dôvodu dispozičného alebo teplotechnického je na nich použitých menej presklených plôch, prípadne sú menej výrazné.
S celou koncepciou návrhu úzko súvisia aj použité materiály a farebné riešenie. Jednoduché hmoty sú podporené bielou farbou omietky na hlavnej hmote v kombinácii s hliníkovým obkladom. Kontrastný, zároveň však mierne prepojený je výraz vedlajších krídelných hmôt, ktorých hlavný materiál je hliníkový obklad, delený v horiznotálnom aj vertikálnom smere. Obe hmoty sú v určitých miestach pre ozvláštnenie doplnené o kamenný obklad.