2016 - Penzión

Kategória: Občianske stavby
Názov stavby: Penzión
Miesto stavby: Vyhne
Rok: 2016

Navrhovaný objekt ubytovacieho zariadenia svojím architektonickým výrazom vychádza predovšetkým zo svojej funkcie zároveň sa snaží komunikovať s okolitou architektúrou vidieckeho typu ako aj s okolitou krajinou. Jeho hmotovú skladbu výrazne ovplyvňuje existujúca budova resp. časti ktoré budú zachované. Navrhovaný objekt sa skladá zo štyroch hmôt. Najvýraznejšia je hlavná dvojpodlažná hmota so sedlovou strechou. Druhá jednopodlažná hmota s pultovou strechou priamo nadväzuje na hlavnú hmotu svojim tvarom a tiež svojim výrazom a použitými materiálmi. Obe hlavné hmoty budovy spája aj využitie existujúcich konštrukcii a kopírujú časť existujúceho pôdorysu. Zostávajúce dve hmoty schodiska resp. vstup s terasou na 2.NP boli riešené systémom aby sa zvýraznil fakt že sú nové. Majú ploché strechy resp.terasu a zároveň sú riešené inými materiálmi. Relatívne samostatným prvkom je prístrešok ktorý svojim tvarom komunikuje s jednopodlažnou pôvodnou hmotou s pultovou strechou. Z hľadiska výtvarného výrazu ako aj použitých materiálov je celý objekt prispôsobený prírodnému charakteru okolitej krajiny ako aj existujúcim stavbám rovnakého typu v blízkom okolí. Najvýraznejším prvkom je horizontálny drevený obklad fasád ako aj akcentujúco vystupujúce hmoty balkónov.