2016 - Rodinný dom U

Kategória: Rodinný dom
Názov stavby: Rodinný dom U
Miesto stavby: Ladomerská Vieska
Rok: 2016

Navrhovaný objekt je jednopodlažný bez podpivničenia.Rodinný dom má pôdorysný tvar písmena „H“. Skladá sa z dvoch hlavných obdĺžnikových hmôt, východného a západneho krídla, prepojených menšou hmotou. Obe krídla majú pultovú strechu voči sebe orientovanú hrebeňmi. Spojovacia časť má nižšiu plochú strechu. Celá koncepcia hmôt tak vytvára jasné predelenie medzi krídlami, podporené zaroveň aj funkčným využitím jednotlivých krídiel. Denná zóna, nočná zóna a  spoločné funkcie v spojovoacej časti. Na južnej strane spojovacej časti skladba hmôt vytvára na juh sa otvárajúce átrium, zabezpečujúce predovšetkým v letných mesiacoch prepojenie oboch krídiel exteriérom a zároveň vytvára súkromnú zónu chránenú proti poveternostným podmienkam.  Na fasádach oboch hmôt orientovaných do átria sú veľké presklené plochy ktoré pokračujú hlavne na východnom krídle smerom na J a otvárajú tak dennú časť smerom do záhrady. Podobné riešenie je použité aj v južnej časti západného krídla, kde je spálňa. Dlhé fasády oboch krídiel majú pravidelný raster okien, ktorých veľkosti závisia od účelu miestnosti v ktorých sú umiestnené. Na severnej strane východného krídla je navrhnutá pracovňa, výplňovými konštrukciami otvorené na S resp. V. Zo spomínanej pracovne je viditeľný príjadz na pozemok ako aj spevnená ploche pred garážou.