2018 - Villa M

Kategória: Rodinný dom
Názov stavby: Villa M
Miesto stavby: Hliník nad Hronom
Rok: 2018

Navrhovaný rodinný dom má pôdorysný tvar písmena „H“. Skladá sa z dvoch hlavných obdĺžnikových hmôt, severného a južného krídla, prepojených spojovacou časťou. Usporiadanie hmôt vytvára smerom na JV určité átrium, ktoré predstavuje súkromnú zónu určenú primárne na pobyt v exteriéri. V tomto átriu je umiestnený aj bazén. Smerom na SZ vytvárajú hmoty akési vstupné nádvorie.
Severné krídlo je dvojpodlažné s plochou strechou a predstavuje hlavnú akcentujúcu hmotu celej stavby. Poschodie je voči prízemiu vykonzolované do všetkých strán. Najvýraznejšie smerom na JV kde je konzola podopretá dvojicou šikmých stĺpov pričom poschodie vytvára prestrešenie exteriérové sedenia. Konzola smerom na JZ slúži ako balkón. Balkón má pôdorysný tvar písmena "L" a prechádza aj na JV fasádu poschodia. Celá hmota poschodia a jej vzťah k ostatným  hmotám pôsobí dynamicky a vďaka množstvu presklených častí a subtilnejších konštrukcií aj ľahko a vzdušne.  Prízemie sa hlavne v južnom rohu vďaka výplňovým konštrukciám opticky otvára do átria a prevádzkovo nadväzuje na bazén resp. exteriérové sedenie pod konzolou 2.NP.  Inak hmota prízemia pôsobí skôr ako základňa poschodia či už svojím uzavretým tvarom alebo aj materiálov riešením fasád.
Južné krídlo je jednopodlažné s plochou strechou. Má pôdorysný tvar kosodĺžnika pričom hlavné strany si držia rovnobežnosť so severným krídlom ako aj so spojovacou časťou a šikmé kratšie strany kopírujú zošikmenie susediacej obslužnej komunikácie. JV strana sa vďaka zošikmeniu natáča viac k átriu a podporuje tak súkromnú zónu exteriéru rodinného domu. Jednoduchosť hmoty súvisí aj s technickou funkciou južného krídlo, pričom wellness miestnosť ako JV koniec hmoty viac komunikuje s prízemím severného krídla a hlavne so spojovacou časťou.
            Spojovacia časť slúži hlavne ako komunikačný uzol a okrem toho že spĺňa funkciu hlavného vstupu funkčne ale aj opticky prepája vstup s átriom. Vizuálne má menej výrazný charakter. Materiálovo tvorí určitý prepoj medzi riešením oboch hlavných krídiel.