2018 - Výrobný areál FF Systems s.r.o.

Kategória: Priemyselné budovy
Názov stavby: Prestavba administratívnej budovy
Miesto stavby: Hliník nad Hronom
Rok: 2018

Prestavba administratívnej budovy s prístavbou vychádza z požiadaviek investora na vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov výroby a administratívy so zachovaním napojenia na výrobnú halu. Hlavné zmeny vychádzajú predovšetkým zo zmeny typu výroby z pekárenských produktov na výrobu revíznych dvierok do stien a stropov, s ktorou súvisí aj zmena hygienických požiadaviek na šatne ako aj iný pomer počtu zamestnancov výroby a administratívy. V rámci prestavby sú navrhnuté tiež stavebnotechnické zmeny, ktoré zabezpečia v súčasnosti potrebné hygienické nároky zamestnancov, energetickú efektívnosť budovy a celkový architektonický vzhľad modernej administratívnej budovy a jej vnútorných priestorov.