2018 - Zariadenie pre seniorov AGAPE SENIOR PARK

Kategória: Občianske stavby
Názov stavby: Zariadenie pre seniorov
Miesto stavby: Horný Bar
Rok: 2018

Novostavba špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov bude zabezpečovať celodennú starostlivosť pre seniorov s rôznym stupňom odkázanosti. Budova je navrhnutá predovšetkým funkčným ale aj architektonicky zaujímavým spôsobom s reakciou na okolie stavby, prírodné podmienky a charakter riešeného územia. Svojimi vlastnosťami a funkčnou náplňou sa bude jednať skôr o zariadenie vyššieho štandardu s kvalitným ubytovaním, stravou, spoločenským vyžitím a doplnkovými službami. Veľkou devízou stavby bude kontakt klientov/ubytovaných s prírodou vďaka "otvorenému" konceptu riešenia jednotlivých priestorov zariadenia začínajúcemu pri ubytovacích jednotkách a spoločenských miestnostiach v jednotlivých pavilónoch až po spoločenskú časť výrazne prepojenú s exteriérom aj vo forme exteriérového javiska a hľadiska.