2020 - Zariadenie pre seniorov

Kategória: Občianske stavby
Názov stavby: Zariadenie pre seniorov
Miesto stavby: Nesvady
Rok: 2020

Architektonické riešenie stavby vyplýva z tvaru a orientácie pozemku, z prírodných podmienok a z lukrativity jednotlivých častí pozemku. Hlavnou ideou návrhu zariadenia bola centralizácia, vzájomné prepojenie ubytovaných v spoločenských priestoroch a dosiahnutie tak aj optimalizácie každodennej prevádzku. Budova má členitý tvar vyplývajúci z viacerých faktorov predovšetkým však z funkčno prevádzkového a dispozičného riešenia. Tvorí ju 6 funkčných celkov "A" - "F" ovplyvňujúcich tvar budovy. "A" - Vstupné priestory a služby, "B" - Administratíva a lekár, "C" - Technické zázemie, "D" - Prevádzka zariadenia, "E" - Špecializované zariadenie, "F" - Zariadenie pre seniorov. Budova má prevažne 2 nadzemné podlažia s výnimkou jednopodlažných funkčných častí "A" a "C". Návrh prevažne dvojpodlažnej stavby vychádza predovšetkým z obmedzených možností rozsahu využitia riešeného pozemku.