2021 - Rodinný dom D

Kategória: Rodinné domy
Názov stavby: Rodinný dom D
Miesto stavby: Dobrohošť
Rok: 2021

Hlavnou ideou stavby rodinného domu je využitie neštandardného pozemku pri zachovaní umiestnenia v súčasnosti už neexistujúcej stavby rodinného domu situovaného v južnej časti pozemku. Ďalším dôležitým faktorom pre návrh bola požiadavka investora prepojiť obytné časti rodinného domu čo najviac s exteriérom konkrétne so záhradou a vizuálne aj s hrádzou prechádzajúcou neďaleko smerom na JZ  až SZ od rodinného domu. Stavba má jednoduchý, moderný charakter. Prízemie má pravidelný tvar tvorený hlavnou pravouhlou hmotou a zošikmenou hmotou vstupu. Vstup je zvýraznený vizuálnym  zapustením voči hlavnej hmote budovy. Zvýraznenie je podporené farbou omietky ktorá pokračuje po SZ fasáde v úrovni prízemia až k terase. Terasa situovaná v Z rohu prízemia ja ďalším zaujímavým prvkom budovy. Je riešená formou vypustenia časti hmoty, pričom pre podporenie pravidelného výrazu hmoty sú zachované obrysové konštrukcie vo forme rohového stĺpu a prievlakov. Priestor terasy je prekrytí pultovou strechou s priehľadnou strešnou krytinou. Obytné miestnosti navrhnuté v tejto časti prízemia, situované na SZ fasáde, sú prepojené s exteriérom veľkými výplňovými konštrukciami. Podobný princíp je použitý aj na poschodí. Poschodie je voči prízemiu ustúpené. Konkrétne jeho JZ strana. Taktiež nie je poschodie nad vstupnou častou na prízemí. Hmota poschodia je jednoduchá, pravidelná. Cca v tretine dĺžky a polovici šírky je navrhnuté vypustenie z hmoty vo forme terasy. Toto jednoduché ozvláštnenie hmoty poschodia reaguje na vypustenie hmoty pre terasu na prízemí. Terasa je ohraničená zábradlím. Na poschodí sú situované predovšetkým miestnosti nočnej zóny čomu zodpovedajú aj veľkosti výplňových konštrukcií. Väčšia výplňová konštrukcia je navrhnutá ako východ na spomínanú terasu z pracovne.