2021 - Rodinný dom PAUL

Kategória: Rodinné domy
Názov stavby: Prestavba rodinného domu PAUL
Miesto stavby: Lutila
Rok: 2021

Hlavnou ideou prestavby rodinného domu je zachovanie vlastností pôvodného rodinného domu pričom k zmenám stavby po dispozičnej resp. vizuálnej stránke, ktoré vyplývajú s požiadaviek investora na modernú formu bývania pristúpiť opatrne v medziach povolených regulatívmi územia.

Navrhovaná hlavná hmota má požadovanú sedlovú strechu s požadovaným sklonom pričom zaujímavým prvkom je riešenie čelnej štítovej steny resp. fasády vo forme vypustenia do priestoru jej obrysu s použitím vertikálnych tieniacich prvkov. Na hlavnú hmotu nadväzujú dve kolmo orientované nové hmoty s plochými strechami. Tie predstavujú novú vhodnú formu ktorá sa vizuálne podriaďuje hlavnej typickej hmote. Spolu s hlavnou hmotou vytvárajú určitý vnútroblok, dvor na trávenie voľného času. Hmota garáže oddeľuje súkromnú časť dvora od ulice. Hmota detských izieb je kratšia a tým pádom zachováva prepojenie so záhradou pokračujúcou smerom na východný koniec pozemku.

Vplyv moderného štýlu súčasných rodinných domov sa v prestavba prejavuje aj bezpresahovým riešením šikmej sedlovej strechy ale hlavne použitím veľkých presklených výplňových konštrukcií vďaka ktorým vzniká v súčasnosti žiadané prepojenie interiérových priestorov s exteriérom. Veľké výplňové konštrukcie boli použité hlavne v priestore obývacej izby prepojenej s kuchyňou, na spálni a na izbách detí. Zaujímavým vnútorným priestorom je spomínaná obývacia izba prepojená s kuchyňou v ktorom je navrhnuté priznanie sedlových rovín v interiéry pričom vzniká veľký otvorený reprezentatívny priestor.