2021 - Záhradkárska osada

Kategória: Rekreačná stavba
Názov stavby: Záhradkárska osada "Podháj"
Miesto stavby: Žiar nad Hronom
Rok: 2021

Riešené územie bolo sústavou obslužných komunikácii rozdelené na plochy pozemkov /záhradky/, na plochy technického zabezpečenia územia a zatrávnené plochy. Funkčné časti pozemkov sú rozdelené na jednotlivé pozemky v celkovom počte 83 ks. Plochu ≤ 540 m2 má 68, plochu > 540 m2 má 15. Väčšie pozemky sú navrhnuté predovšetkým v okrajových častiach územia v dotyku s existujúcimi vysokými porastmi. Pozemky sú zo strany vstupov oplotené kombináciou betónovej steny s bráničkou a pletiva. Medzi pozemkami je navrhnutý živý plot.

Súčasťou návrhu sú 2 typy záhradných chatiek umiestnených na pozemkoch v krajnej polohe 2,5 m od hranici pozemku. Chaty sú orientované obytnými miestnosťami smerom na JZ a JV s výhľadmi do doliny. Chaty sú dvojpodlažné, bez podpivničenia, konštrukčne riešené ako rámová drevostavba s pultovou strechou pre typ 1 a sedlovou pre typ 2. "Typ 1" je chatka určená pre 3 osoby so zastavanou plochou 33,75 m2. Chatiek "typ 1" je v návrhu 44 ks. "Typ 2" je chatka určená pre 3 osoby so zastavanou plochou 33,00 m2. Chatiek "typ 2" je v návrhu 39 ks. Súčasťou chát je aj prístreškom prekrytá terasa s vonkajším krbom.