2022 - Villa Principlac

Kategória: Rodinné domy
Názov stavby: Villa Principlac
Miesto stavby: Banská Štiavnica
Rok: 2022

Hlavnou ideou stavby rodinného domu je využitie vlastností pozemku akými sú predovšetkým svahovitosť a orientácia na svetové strany. Využiteľnosť pozemku je limitovaná ochrannými resp. bezpečnostnými pásmami inžinierskych sietí. Svahovitý terén stúpajúci v smere J-S od dopravnej komunikácie predurčoval návrh podzemného podlažia určeného pre garáž a technické vybavenie rodinného domu. Podzemné podlažie /suterén/ je voči prízemiu len čiastočné. Na prízemie, ktoré má predovšetkým funkciu dennej zóny sa prechádza exteriérovým schodiskom z ktorého medzipodesty je navrhnutý vstup do záhrady, ktorá sa rozprestiera predovšetkým v JV časti pozemku. Práca s výškovým osadení stavby do existujúceho terénu dovolila vytvoriť dve výškové úrovne pobytových priestorov. Jedna úroveň je spomínaná záhrada na J strane pozemku ktorá postupne stúpa na JV strane pozemku smerom k úrovni prízemia kde sa nachádza exteriérový priestor veľkej terasy s bazénom a nadväzujúcim SO-02 – Záhradný domček. Ako už bolo spomínané, prízemie je prístupné exteriérovým schodiskom, z ktorého sa prechádza do prekrytého závetria, ktoré je vizuálnou súčasťou vystupujúcej časti hmoty prízemia a garáže v suteréne. Popred južnú fasádu prízemia je navrhnutá úzka terasa ktorou sa dá prejsť do východnej časti prízemia kde sa otvára spomínaný exteriérový pobytový priestor terasy s bazénom. Súčasťou tohto priestoru, primárne prístupného z obývacej izby je aj exteriérové sedenie zapustené do podlahy terasy. Výrazným prvkom stavby je predovšetkým hmota 2.NP /poschodia/ ktorá kopíruje prízemie na Z a S strane na J strane ale vystupuje do priestoru 1 m pričom prekrýva spomínanú úzku terasu na južnej strane prízemia. Najvýraznejšie pôsobí hmota poschodia na východnej strane, kde vystupuje do priestoru 5,5 m voči prízemie pričom prekrýva terasu vrátane exteriérového sedenia. Vykonzolovaná hmota je podopretá dvomi krajne umiestnenými stenami a v úrovni poschodia je na východnej strany zakončená balkónom. Na poschodí je navrhnutá tiež terasa prístupná z fitness miestnosti situovaná nad vystupujúcou hmotou prízemia a suterénu na JZ strane budovy.